Tiyatro Medresesi, Seyyar Sahne tiyatro topluluğunun ve Medrese’nin sanat yönetmeni Ceal Mordeniz tarafından, Türkiye’nin ilk sanatsal araştırma, üretim ve gösteri merkezi olarak 2011 yılında kuruldu.

Medrese fikrinin kökeninde, tiyatro yapmanın yeni yollarını keşfetmek, sanatsal üretimi mevcut merkezlerden uzaklaştırmak ve sanatçılar arasında hakiki karşılaşmalar tahayyül etmek gayeleri yatıyor. Bu fikir, muhataplarında öyle hevesle karşılık buldu ki, efsanevi bir şekilde hayat geçti.

Tiyatro Medresesi, yaklaşık yüz sanatçının birlikte konaklayabileceği, yemek yiyebileceği ve çalışabileceği ve çalışmalarını diğerleriyle ve seyirciyle paylaşabileceği bir mekân olarak tasarlandı.

Medrese hiçbir kamu kurumundan veya özel kuruluştan destek alınmaksızın inşa edildi. Medrese kurucu ekibi tüm maddi ve insani kaynaklarını, sekiz yıl süren bu inşaata vakfetti. Medrese inşaatı, dünyanın her yerinde bulunan Medrese dostlarının ve tiyatro sevdalılarının bağışları, gösteri ve konserleriyle Medrese’ye cömert katkılarını esirgemeyen sanatçılar sayesinde de, kesintiye uğramadan devam etti.

Tiyatro Medresesi, İzmir’in eski bir Rum köyü olan Şirince’de, Nesin Matematik Köyü’ne komşu bir arazide tesis edildi. Özel odalar, yatakhaneler, gösteri ve prova salonları, kütüphane, mutfak ve yemekhane, amfitiyatro ve zeytin ağaçlarıyla çevrili bir avludan oluşmaktadır. Tüm bu bölümler, medreselere özgü kadim bir mimari tasarımın parçasıdır. Bu anlamda, Tiyatro Medresesi’nin yapısını şekillendiren etken sadece estetik kaygılar değil, aynı zamanda bir yandan birlikte yaşama ve üretme, bir yandan da inzivaya çekilme imkânı yaratma fikridir.

Muhteşem bir doğanın içinde konumlanan Medrese, yalnızca tiyatro alanından değil, dans, sinema, müzik, edebiyat ve feslefe gibi farklı disiplinlerden de gelen değerli eğitmenlerin yürüttüğü atölyelere evsahipliği yapıyor. Ayrıca, oyuncuların ve seyircilerin festival boyunca birarada olduğu, Medrese’ye has sıradışı bir buluşma olan ve sadece gösterilerle değil, atölyeler, konuşmalar ve okumalarla da dopdolu bir program sunan Uluslararası Monodrama Festivali MonoFest, 2018 yılında dördüncü kez düzenlendi.

MonoFest’in başarısı, festivali 2019 yılından itibaren bir prova festivali şeklinde zenginleştirme ve genişletme fikrine vesile oldu. Oyuncular, artık MedFest ismini taşıyan festivalden üç hafta önce Medrese’ye gelerek, eserlerini çalışmak ve festivalde sergilemek üzere davet edildiler.

Medrese’deki buluşmalara katılan sanatçılar ve seyirciler, Medrese’de birlikte yaşamanın ve çalışmanın, insanın zaman ve mekân algısını değiştirerek, insan ilişkilerini zenginleştirdiği ve derinleştirdiği izlenimini paylaşıyorlar. Ve bunu duymak bizi çok mutlu ediyor. Oyuncular daima mekân kurar. Gösterilerini hakiki kılmak için sahnede mekanlar inşa ederler. Bu mekânların aksine, Tiyatro Medresesi gösteriden sonra kaybolmayıp, yaşamaya ve sanatçıları yaratıcı kılmaya devam edecek.

Medrese Yürütücü Ekibi

Genel Sanat Yönetmeni: Dr. Celal Mordeniz (Kurucu)
Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde tamamladı.

Genel Koordinatör: Erdem Şenocak (Ortak Kurucu)
İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde doktora yapmakta. 2004’ten beri Seyyar Sahne’de tiyatro yapıyor. 2009’dan beri “Tehlikeli Oyunlar” isimli tek kişilik performansını sergiliyor.

Yardımcı Genel Koordinatör: Rezzan İlke Mordeniz (Ortak Kurucu)
Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü doktora öğrencisi.

Uluslararası İlişkiler ve Festival Koordinatörü: Nesrin Uçarlar
Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora yaptı. 2001’den beri Seyyar Sahne’de. 2010’dan beri “Çocukluğun Soğuk Geceleri” isimli tek kişilik performansını sergiliyor.

Teknik İşler ve Liseliler için Tiyatro Atölyeleri Sorumlusu: Doğu Can
İTÜ Elektrik Mühendisliği’nden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı’na devam ediyor. Seyyar Sahne’de oyuncu ve yönetmen olarak tiyatro yapıyor.

Türkiye’nin Tek Performans Araştırmaları Merkezi

Tiyatrocular için sınırlarını fark edebilecekleri, aşabilecekleri bir merkez

Dünyada gösteri sanatları üzerine çalışan ve Tiyatro Medresesi’nin ilham aldığı birçok araştırma merkezi mevcut. Prodüksiyonlarla dolu olan Türkiye tiyatrosunda ise imkânlarını araştırma faaliyetine vakfetmiş çok fazla kurum yok. Birkaç istisna dışında, ne doğası gereği sürekli oyun üretmek durumunda olan ödenekli tiyatrolarda, ne para kazanma telaşındaki özel tiyatrolarda ne de ilk ikisine alternatif olma iddiasındaki amatör ve alternatif tiyatrolarda araştırma faaliyetine yeterli önem veriliyor. Medrese, işte bu boşluğu doldurma; düzenleyeceği atölye çalışmaları, tiyatro kampları, paneller ve konferanslarla, ev sahipliği yapacağı araştırma takımıyla, hem amatör hem de profesyonel tiyatrocular için sınırlarını fark edebilecekleri, zorlayabilecekleri, aşabilecekleri bir merkez olma iddiasında.

Tüm disiplinlerden sanatçılar ve seyirciler için bir karşılaşma mekânı

Günümüzde hem büyük bütçeli hem de onlara alternatif olan düşük bütçeli festivallerin sanatçılar ve araştırmacılar için bir buluşma mekânı olma iddiasından giderek uzaklaştığını gözlemliyoruz. Festivaller oyunların sırayla sergilendiği etkinliklere dönüştükçe gerek seyircilerle oyuncular gerekse festivale katılan topluluklar arasında gerçek bir karşılaşma yaşanması olasılığı azalıyor. Medrese, seyirciler ve sanatçıların beraberce konaklayacağı, avluda bir araya gelerek tanışma ve tartışma imkânı bulacağı gerçek bir karşılaşma mekânı olacak. Sene boyunca farklı disiplinlerden sanatçılara ve araştırmacılara kapıları açık olan Medrese’nin avlusunda yeni işbirliklerinin doğacağına inanıyoruz.

Medrese araştırmaya yaptığı vurguyla ve Türkiyeli sanatçıların dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla buluşacakları bir mekân olma iddiasıyla kuşkusuz, Türkiye’deki çok büyük bir sanatsal boşluğu dolduracak.

Gelecek kuşaklara kalacak bir eser, çölün ortasında bir vaha

Mekân ile imkân iki akraba kelime. Bir mekân yaratırken bir imkânlar yelpazesi de yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla nasıl imkânlar yaratmak istediğinizin cevabı nasıl bir mekân yaratacağınızla da doğrudan ilgili. Biz, gelecek kuşaklara kalacak bir eser inşa etmek; mimari açıdan bir cehennemde yaşadığımız düşünülürse, çölün ortasında bir vaha yaratmak istiyoruz. Dünya çapında ses getirecek bir merkeze ev sahipliği yapacak mekânın da kendi başına bir anlamı ve güzelliği olmalı diye düşünüyoruz.

İnziva ve buluşma hali

Medrese mimarisinin hem bir inziva hem de bir buluşma halini içeren ikili yapısı da bizi cezbediyor. Tiyatro Medresesi’nde sanatçıların ayrı çalışmalar yürütebileceği özel alanlar ve birbirleriyle karşılaşabilecekleri bir avlu bulunacak. İnziva halinde üretilenler, klasik medrese mimarisinin en önemli unsuru olan avluda, bu kendine özgü kamusal alanda, başkalarıyla paylaşılacak. Bu yolla Medrese’de bir yoğunlaşma ve bu yoğunlaşmaya derinlik katan bir ortak yaşam atmosferi oluşacağını umuyoruz.

Her öğrenci için farklı bir süre, usul ve muhteva

Dahası, bizler, tiyatro ve gösteri sanatlarına dair böyle bir “öğrenme merkezi” kurarken; tercihimizi modern zamanların zorunlu ve standart bir zaman, yöntem ve içerikle sınırlı “okulundan” ziyade, her öğrenci için farklı bir süre, usul ve muhteva taşıyan “medreseden” yana kullanıyoruz. Tiyatro Medresesi’nde, ustaların da çıraklarla birlikte öğrenmeye devam ettiği ve böylece bir ekolün nesilden nesile yenilenerek aktarıldığı bir gelenek inşa etmek istiyoruz. Medrese fikrine ve mimarisine kaynaklık eden Sanskrit dilinde “vihara” olarak bilinen manastırlar, yüzyıllar boyu Budist rahipler için bir sığınak işlevi görmüştü. Dileriz Tiyatro Medresesi de tez zamanda, sanatının inceliklerini araştırmak isteyenler için bir nefes alma mekânı haline gelir.

Bir de şu var tabii; Şirince’deki Tiyatro Medresesi cumhuriyet tarihinde inşa edilmiş nadir medreselerden olacak. Modernleşme serüvenimizin en önemli sembollerinden tiyatro ile köklü bir geleneğe ait olan medrese formunun bu bileşimi bizi oldukça heyecanlandırıyor.

Tiyatro Medresesi’ni İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünde kuruyoruz. Şirince doğası ve mimari dokusuyla eşsiz bir Ege köyü. Efes antik kentine 10dk, denize 15dk mesafede bir cennet köşesi. Şirince’nin bu özellikleriyle Medrese’ye çalışmaya ve dinlenmeye gelecek sanatçılar için iyi bir ev sahibi olacağını düşünüyoruz. Tiyatro Medresesi’nin de Şirince’nin mimari dokusunu tamamlayacak hatta köyün simgesi olacak güzellikte bir yapı olacağından eminiz.

Nesin Matematik Köyü’nün Şirince’deki varlığı da Tiyatro Medresesi’ni Şirince’de inşa etme isteğimizi artıran faktörlerden biri. Medrese’yi Matematik Köyü’nün hemen yanındaki 6 dönümlük araziye konumlandırıyoruz. Komşumuz Matematik Köyü ve şu sıralar proje aşamasında olan diğer komşumuz Felsefe Köyü ile birlikte Şirince’de alternatif bir üniversite atmosferi oluşturacağız gibi gözüküyor.

Tiyatro Medresesi’nin Şirince’de yapılmasının bir sebebi de medresenin (anti)mimarı olan Sevan Nişanyan’ın bize çağrısı. Medrese fikri baştan beri Sevan Nişanyan’ı cezp etmiş olsa gerek ki bu işin Şirince’de yapılması için aklımızı çeldi. Şirince’de restore ettiği evler, yoktan var ettiği cennet köşesi İlyastepe’deki bağ evleri, her metrekaresinin ince ince düşünülmüş olduğu sezilen Matematik Köyü ve özellikle Kayserdağı’nda yaptırmakta olduğu kayamezarı ikna olmamız için fazlasıyla yeterli oldu.

Tiyatro Medresesi’nde yemek yapımından temizliğe kadar her işe koşturan, görsel hazırlayan, çeviri ve tasarım yapan Medrese gönüllülerine minnettarız.

TEŞEKKÜRLER!

Abdullah Köksal – Ada Özsar – Ahu Sıla Bayer – Ali Haydarhan Yılmaz – Ayda Canova – Ayşegül Öz – Batuhan Başoğlu – Berfin Emektar – Betül Taylan – Buse Külekçi – Can Sayan – Cemil Can Yusufoğlu – Damla Makar – Ece Zeynep Taşkın – Efe Taşdelen – Emre Yüksel – Faruk Kaan Atasoy – Fatih Şeremetli – Fidan Budak – Gizem Kargın – Günışığı Zan – Haydar Şahin – Hazal Şahin – Heval Kandemir – Kutay Yaşar Teköz – Mali Dönmez – Mehmet Can – Melike Kutluer – Mert Asma – Merve Bozcu – Merve Kamar – Mirel Torun – Murat Kural – Mustafa Sırkıntı – Nil Mutluer – Osman Onur Can – Özge Tatar – Reyda Ergün – Ruhat İlhan – Selsu Solman – Serhan Erkol – SG İmalathane (Selda Güleç) – Şükran Çakmak – Şule Yiğit – Tanya Arısoy – Tuba Keleş – Tuğberk Yaşasın – Türkü Metin – Tutku Erten – Uğur Acil – Uğur Açıkgöz – Yasin Almaz – Yağmur Deniz Kısa – Yavuz Akkuzu

Tiyatro Medresesi için az ya da çok desteğini esirgemeyen herkese hayat boyu minnettarız! Adlarını Medrese’nin taşlarına, duvarlarına, kemerlerine kazıyacağız. Medrese yaşadıkça onların adları da bu eserle birlikte yaşayacak!

Zeynep Çalışkan, Ömer Cem Çalışkan adına – Koray Çalışkan, Elif Nare Çalışkan adına – Manuel Stroffolino – Bernhard Stengele – Anne Diemer – Heiner Diemer – Belgin Johnson – Güler Vafi – Betigül Çadırcıoğlu – Süheyla Erdoğan – Aysel Uslu – Hülya Tektaş – Ekin Yenen – Engin Yenen – Beyhan Sükan – Zeynep Man – Aytaç Demirsoy – Selman Gülen – Fatma Uçarlar – Emine-Recep Uçarlar – Ali Uçarlar, Alp Uçarlar adına – Emre Uçarlar – Sanem Esenkaya – Büşra Ersanlı – Günay, Nuray, Melek Gülal – Sine Ergün – Harika Gökçesu – Ahmet Gökçesu – Bülent Vefa Karatay – Zeynep Balkan – Zehra Genç – Selma Songür – Bengi Özboyacı – Burçak Çöllü – Nilüfer & Beytur Borovalı – Seyit Ardıç – Ali Kırkar – Yüksel Başaran – Lesli Karavil – Duygu Yeral – Mustafa Ürgen – Ayşe Ürgen – Şermin Ekinci -Evrim Akgün – Emine Öz – Celal Özbek – Cem Dinlenmiş – Gökşen Şahin – Nisan & Güney Aksakal – Fatih Altıkardeş – Nil Delahaye – Münir, Beitan & Naia Yılmaz – Eda Asma – Suzan & Ege Karaosmanoğlu – Alper Süzer – Giulio Ranzanici – Başak Ural – Sülüklü Han Kolektifi – Berna Çelikkaya – Rana Çağış – Ali Ateş Umuroğlu – Sadık Tamer – Esma Şenel – Liz Amado – Adalet & Halim Ağaoğlu – Feyyaz Uysal – Efe Keleşoğlu – Ersen Aksoy – Emre Çetin Gürer – Selin Irazca Geray – Katharina Weithaler – Selçuk Mert – Mustafa Tüzüngüç – Filiz Sargın – Rıza Metin Gülbay – Ömer Ümit Yörüger – Nilüfer Ovalıoğlu – Caner Önoğlu – Seher & Mehmet Kocaman – Sander Caouki – Lara Caouki – Pınar Caouki – Denny Caouki – İrem Akın – Onur Derin – Onur Arabacı – Özge Erdoğan – Leyla Okan – Fevzi Emre – Ayşegül Cengiz Akman – Ruken Yücel – Onur Uğraş – Efsa Kuraner – Özge Özeke – Savaş Tokmak – Zeynep Günsür Yüceil – Berna Aşık Zibel – Bilal Olkun – Ozan Sağun – Gönül Şengül – Hakan Kutlu – Kayahan Aroymak – Öykü Gürçay – Ekim Deniz Bektaş – Meltem & Osman Kanoğlu – Tamer ve Gamze – Deniz & Derya Tatver – Aynur Erdem – Levent Erginkaya – Ali Çam – Nermin Kızıltuğ – Doğan – Mesude Yalçın – GSÜTT – İlker Türkcan – Onur Kahraman – Seren & Gökçe Aydoğdu – Neval Turhallı – Oyun Atölyesi – Raul Sirio – İTÜ Sahnesi – Aykut Akçay – Aydın Akçay – Burcu Akçay – Oya Akçay – Günışığı Zan – Burcu Budak – Alper Görmüş – Duygu Çelik – Rezan Kaya – Gökhan-Ebru Aracı – Ilgın Angın & Ebru Soyuerden – Banu Gültekin – Nil Mutluer – Hamza Zeytinoğlu – Erkan Gültekin – Elvan Bayraktaroğlu – Didem Çınar & Engin Ünal – Berfin Dilay Mordeniz – Esin Tütüncü – Barış-Satı Yiğit – Ali Umut Kocaman – Kamuran Karabayır – Murat Seven – Nazım-Serhat Orhan – Evren Konal – Özgür Yüksel Erkılıç – Dilek Gültekin – Serhan Öztürk – Bircan Polat – Banu Alp – Çiğdem & Ülkü Caner – Ersin Aydın – Emine Özbay – Canan Günaştı – Erkan Gültekin – Sofija Loryne Aldemir – Murat Çetinkaya – Keriman Karaosmanoğlu – Yusuf Karaosmanoğlu – Kerem Karaboğa – Pınar Canevi – Yavuz Canevi – Kaya Tokmakçıoğlu – Ayşe İbili – Can Berk Derun – Eren Nur – Ferhat Nur – Perihan Nur – Melis Nur – Murat Güvenç – Merve Tanrıöver Usta – İlker Usta – Fulya Gökalp – Didem Yücel – Hasan Çavuşoğlu – Erdoğan Şendemir – TİMİS Mezun Kadrosu – Arda Özkaynak – Kadir Ulaş Acar – Ahmet Yılmaz – MekanArtı – Gül Temur – Canan Seven – Kerem Pakdemir – Erol Özdoğan – Günay Göksu Özdoğan – Elif Karayel Derman – Turgut Derman – Nurcan Kayacan – Mihriban Özbaşaran – Yavuz Akın – Nilgün Akın – Nesrin Yılmaz – Nazmiye & Erol Şenocak – İlhan Eksen – Muzaffer Suna Kafadar – Faris Kılıç – Murat Doğan – Meryem Kaya – Zerrin Yanıkkaya – Özer Üstel – Füsun Üstel – Gaye Çankaya Eksen – Kerem Eksen – Taşkın Fuat Salman – Aziz Akal – Uğur Tekin – Utku Erdem – Yavuz Pekman – Erdem Şeşen – Altuğ Hasözbek – Nurdan Gürbilek – Julie Lynn Upmeyer – Anne Catherine Weshinskey – Beril Akıncı – Kemal Durmaz – Ferhat Kentel – Nilüfer Oral – Yağmur Akdağ – Anita Joseph – Kaya Bural – Vedat Gür – Engin Öncüoğlu – Ayşe Bayramoğlu – Gözde Nur Kuru – Mustafa Battal Yiğit – Zümrüt Savaş – Mahmut Keleş – Serhat Sinanoğlu – Sinan Arsal – Güler Arsal – Bülent Akçasu – Asuman Akçasu – Ece Vitrinel – Vildan Sarıoğlu – Leyla Batgi – Elvan Koçer – Reyda Ergün – Ayşe Draz – Yelda Onan – Özkan Karayel – Saadet Karayel – Ezio Colombo – Burcu Altıntaş Colombo – Nizamettin Gökçesu – Nuriye Gökçesu – Noyan Arat – İlker Karabulut – Hakan Serdar Sarıgül – Aylin Akdeniz – Alemdar Kadıoğlu – Kuntay Göktuğ Doğan – Uzay Tosun – Atilla Çalışkan – Selin Karabulut Çalışkan – Gürol Irzık – Sibel Irzık – Ebru Karaibrahimoğlu – Aslı Çağış – Memduh Mahmutoğlu – Kadri Çalım – Müge Gürsoy Sökmen – Özgür Solmaz – Füge Orhon – Yeşim Özsoy Gülan – Pınar Yüksel – Aykut Bal – Batu Orbay – Burcu Orbay – Oğuz Uzer – Göktürk Uyan – Güven Donatan – Saadet Donatan – Mahmut Nizam Özlütaş – Akın Savaş Yıldırım – Gülden Arsal – Gülçin Yücel – Meltem & Ersan Üldes – Serkan Yılmaz – Elif Yıldırım Yılmaz – Sezgin Yiğit

Hemen şimdi harekete geçin; desteğinize ihtiyacımız var!

1) 100TL verip bir TUĞLA bağışlayanlar, Tiyatro Medresesi bünyesinden çıkacak bir oyuna iki kişilik davetiye;

2) 250TL verip AMFİTİYATROYA bir KOLTUK bağışlayanlar, birinci gruba ek olarak, Medrese’de bir gece, iki kişilik konaklama;

3) 2.500TL verip bir KEMER bağışlayanlar, birinci gruba ek olarak, Medrese’de bir hafta, iki kişilik konaklama;

4) 10.000TL verip bir ODA bağışlayanlar, üçüncü gruba ek olarak, yaşam boyu Tiyatro Medresesi prodüksiyonu olan oyunlara davetiye ve Medrese yayınlarından çıkan kitaplara ücretsiz erişim;

5) 25.000TL verip bir PROVA SALONU bağışlayanlar, dördüncü gruba ek olarak, Medrese’nin ilk 10 yılı boyunca yılda bir hafta, iki kişilik konaklama;

6) 50.000TL verip bir GÖSTERİ SALONU bağışlayanlar, dördüncü gruba ek olarak, ömür boyu yılda bir hafta, iki kişilik konaklama hakkı kazanacaklar.

Size hayat boyu minnettarız. Bağışçılarımızın hepsinin isimlerini Medrese’deki tuğlalara, kemerlere, amfi tiyatrodaki koltuklara, odalara, salonlara kazıyacağız. Medrese yaşadıkça bağışçılarımızın adları da orada yaşayacak.

Aşağıdaki hesaplardan herhangi birine ŞİMDİ bir havale GERÇEKLEŞTİRİN.
(Lütfen havalenizin açıklama kısmına e-mail adresinizi yazın. Böylece size en kısa zamanda ulaşıp teşekkür etme ve sizi Tiyatro Medresesi’ndeki gelişmelerden haberdar etme şansını bulabiliriz.)
Performans Araştırmaları Derneği
Garanti Bankası, Galatasaray Şubesi
(TL)IBAN No: TR88 0006 2000 0680 0006 2967 16
(€) IBAN No: TR67 0006 2000 0680 0009 0804 12
($) IBAN No: TR40 0006 2000 0680 0009 0804 13

Sık Sorulan Sorular

– Kim yaptırıyor bu Tiyatro Medresesi’ni? Finansmanını kim sağlıyor?

– Bizi destekleyen herhangi bir kurum yok. Biz, Seyyar Sahne’de tiyatro yapan tiyatrocular olarak yıllardır dişimizden tırnağımızdan artırdıklarımızı bu projeye yatırdık. Sonrasında projenin şekillenmeye başladığını görünce heyecanımızı paylaşan yakın çevremiz bize destek oldu. Şimdilerde Medrese’de kendisi için sanatçı, araştırmacı veya seyirci olarak gelecek gören herkesin desteğini büyük bir mutlulukla kabul ediyoruz.

– Medrese kar amaçlı bir kurum mu?

– Hayır. Medrese kar payı dağıtan bir kurum değil. Kurucuları ölünce Medrese, onların çocuklarına da miras kalmayacak. Tiyatro Medresesi birtakım projelerden para kazansa dahi bu yine Medrese’de yapılacak projelere harcanacak, Medrese’de çalışacak sanatçılara ve sanatçı adaylarına burs olarak aktarılacak.

– Neden “Akademi”, “Okul”, “Merkez” değil de “Medrese”?

– Neden Medrese Mimarisi bölümünde uzun uzun anlattığımız üzere Medrese mimarisine özel bir ilgimiz var, o yüzden.

– Medrese ne zaman faaliyete başlayacak?

– Tiyatro Medresesi 2012 Temmuz’unda tiyatro kamplarıyla beraber açılışını yaptı bile.

-Yaz-kış açık kalacak mı?

– Medrese yaz kış açık. Kendini performans araştırmalarına vakfetmiş bir araştırma takımına ev sahipliği yapmanın yanı sıra başka sanatçıları, araştırmacıları ve grupları da bekliyor. Ayrıca Medrese’de sene boyunca dönem dönem atölye çalışmaları ve sempozyumlar düzenlenecek. Yine de muhtemeldir ki yazları daha yoğun ve kalabalık geçecek.

– Tiyatrocular dışındakilere de kapısı açık mı Medrese’nin?

– Elbette. Kendi çalışmalarını yürütmek isteyen tüm sanatçı, araştırmacı birey ve grupları Tiyatro Medresesi’nin avlusuna bekliyoruz. Yatacak yerimiz de var.

– Kapısı tüm sanatçılara açıksa ismi neden Tiyatro Medresesi peki?

– Medrese’de sanatçılar için bir mekan ve imkan sağlamanın yanı sıra sanatsal bir gelenek de oluşturmak istiyoruz. Medrese’nin kurucu ekibi olarak uzmanlık alanımız tiyatro olduğu için de iddiamız, bu geleneği tiyatro alanında oluşturma yönünde. Ancak birtakım iddialı sinemacılara, müzisyenlere, ressamlara, edebiyatçılara, felsefecilere de kapımız açık. İsmini çoğunlukla önündeki “Tiyatro” kelimesini atıp sadece “Medrese” diye zikretmemiz de bundan; tiyatro dışı alanlarda çalışanlara kapıyı aralama niyetimizden.

– Medrese’de aynı anda kaç kişi çalışmalarını yürütüp, konaklayabilir?

– Bu biraz da bütçeye bağlı. 2012 yazına kadar bulabileceğimiz desteğe bağlı olarak inşaatı belirli bir aşamada durduracağız. Bu durumda Medrese’nin kapasitesi yaklaşık 40 kişilik olacak. Medrese’ye son hali verildiğinde 60 kişiye ev sahipliği yapabiliyor olacak. Yılda bir-iki kez düzenlenecek çok özel festivallerde seyircilerin de Medrese’de kalmak istemesi durumunda prova ve gösteri salonlarına döşekler atılarak bu sayı 100′ü aşabilir diye düşünüyoruz.

– Medrese, Şirince’ye yakın mı?

– Köye yürüyerek 7-8 dk mesafede. Matematik Köyü’nün hemen yanında. Denize ne yazık ki yürüyerek gidilemez. Ancak arabayla 10 dk’da varılır.

– Tiyatro kamplarına, atölye çalışmalarına nasıl katılabilirim?

– Bize e-mail adresinizi bırakın, sizi haberdar edelim. Her çalışmanın kendine has bir başvuru şekli olacaktır. Başvurunuz kabul edildiği takdirde geriye Medrese’ye gelmek kalıyor.

– Ekibe nasıl katılırım?

– Medrese’de bir proje yürütmek için ekibe katılmanıza gerek yok. Medrese’ye projenizi detaylı bir şekilde önermeniz ve projenizin kabul edilmesi yeterli. Sonrasında o projenin koordinatörlerinden biri olarak projeyi gerçekleştirmek için yürütücü ekiple birlikte çalışabilirsiniz.

– Nasıl destek olabilirim?

– Medrese’de kendinize bir gelecek hayal ederek. Kendinizi Medrese’de çalışırken, dinlenirken hayal edebiliyorsanız veya Medrese’de çalışılmış bir gösteriyi izlerken hayal edebiliyorsanız gerisi çok da mühim değil; Medrese hayat bulmuş demektir.