Güncel Kamplar

Güncel Kamplarımız yüz yüzedir.

  • 9 - 15 Temmuz 2021
    Çocuklarla Felsefe Kolaylaştırıcı Eğitimi
    V. Metin Bayrak
  • 15 - 19 Temmuz 2021
    Toprak Mimarlığı
    Tania Feldzer, Stefano Pugliese, Mustafa Teksoy